PHP ile Bootstrap'in table-striped isimli classını kullanarak veritabanından çektiğim verilerin classın özelliklerine göre sıralanmasını nasıl yapabiliriz.

Şimdiden teşekkürler.
Cevapla