Salih Keskin

Salih Keskin

İnovasyon Uzmanı

Sinop doğumlu olan Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında atölye çalışmaları yapmakta ve eğitimler vermektedir. Ayrıca inovasyon ve değişim konularında araştırmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmakta ve TV programları yapmaktdır. Çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimleri veren Salih Keskin, aynı zamanda pek çok firmada inovasyon üzerine danışmanlık vermekte ve farklı kurumlarda da çeşitli beyin fırtınası ve fikir üretimi çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda inovasyon ve inovatif girişimcilik üzerine ülkemizde belli bir algı seviyesinin oluşması için çeşitli platformlarda çalışmalarına heyecanla devam etmektedir.